Pulserande magnet- och vibrationstäcke

ActivoMed Impulseline Professional Combi+
Ett kombinerat pulserande magnet- och vibrationstäcke som kombinerar två unika system till ett. Båda systemen styrs via en och samma kontrollenhet. Detta är unikt på marknaden.

10 kraftfulla vibrationsmoduler i 5 separata zoner- 15 magnetiska spolar i samma zoner
Styrningen av både vibrationfunktionen och den pulserande elektromagnetiska terapin sker från samma integrerade kontrollenhet, detta säkerställer att maximal effekt uppnås och både blod- och lymfcirkulation stimuleras maximalt. De fem zonerna aktiveras via styrsystemet i ordning 1-2-3-4-5 Användaren kan själv välja vilka zoner som ska aktiveras och ger användaren möjligheten att kunna skräddarsy behandlingar till varje enskild individ beroende på specifika problemområden. Combi+ är unikt i sin design genom att även ge möjlighet till behandling av nackpartiet på hästen.

En ocIMG_7673h samma kontrollenhet integrerar de bägge behandlingsformerna parallellt, under en och samma behandlingssession. Du behöver bara ställa in behandlingsförutsättningarna och den kombinerade behandlingen startar!

Kontrollenheten
Activomeds långa erfarenhet och nära samarbete med sina kunder har resulterat i en ny kontrollenhet. Via den senaste microprocessorteknologin ger denna kraftfulla kontrollenhet nu användaren nära inpå obegränsade möjligheter att ändra inställningar på ett enkelt sätt.

När man inte skall använda täcket:
• på ston som är betäckta
• vid feber
• vid akuta traumatiska blödningar
• svampsjukdomar
• epilepsi
• vid konstaterad cancer, tumörer