Laserterapeut Nina Fornander

Nina Fornander behandlar både djur och människa med MID-laser som tillför laserljus till celler och vävnad. Behandlingsmetoden kallas laserterapi och mekanismen bakom bygger på att laserns rena ljus ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna, kortfattat beskrivet är laserbehandling en behandling på cellnivå för att påskynda läkning och minska smärta. Eftersom man är inne på mycket komplicerade effekter på processer i celler och vävnad kan man i nästa steg lättast förklara mekanismen som att laser påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen, t.ex. endorfiner och prostaglandiner som bland annat påverkar smärta.

Nina kommer till oss på torsdagskvällar.
Tider bokas på: boka.se/chevalrehabcenter